Welkom


                                     
           Horen    Zien    Voelen    Ruiken
    Welkom 
Senso materiaal en muziek  is een manier  om deelnemers muziek  en
materiaal te laten ervaren , door het  toepassen van sensorische prikkels.

Het doel is het laten ervaren van Senso materiaal en het bewust prikkelen van zintuigen.
Hiermee wordt het lichaamsbesef vergroot.

Tijdens de activiteiten wordt de deelnemer geprikkeld alert te zijn op wat hij/zij ervaart
 doormiddel van Horen , Zien , Voelen , Ruiken .

Senso richt zich voornamelijk op mensen in de lichaamsgebonden ervaringsfase bevinden.
Deze  activiteiten zijn uitermate geschikt voor de volgende doelgroepen:
Mensen met een meervoudig complexe handicap
Mensen in een vergevorderd stadium van dementie

Naarmate activiteiten meerdere keren is aangeboden treed er herkenning op.
Bij elk artikel zit een duidelijke gebruikshandleiding.

Er zijn nog volop artikelen in ontwikkeling en er zullen ook steeds weer nieuwe 
artikelen worden bijgevoegd.
Copyright © 2009 Sensofeeling - Alle rechten voorbehouden.